Styrelsen

Leif Arvidsson
Ordf. 070-3682990. leifarvidsson44(at)gmail.com 

Krister Svensson
Almanackan
072-5052120
lojalare@gmail.com

Anders Lundgren
Sekr. och program
070-5491749
036378615(at)bahnhof.se

 

Peder Larsson
v. Ordf.
0706-651211
pederlarsson(at)telia.com

Nils-Erik W. Lundqvist
Kassör

0725-362838
newl1946(at)gmail.com

Tommy Karlstedt
Suppl.
070-4275111
tommy.karlstedt(at)gmail.com

Dick Wåhlin
Webmaster
0708-216602
info(at)dickwahlin.se

Mikael Alder
Suppl.
010-5051829
michael.alder53(at)gmail.com

Tävl.ledning

Berthil Johansson. Tävlingsledare
berthil41johansson(at)gmail.com

Tävl.ledning

Berndt Tenlid.
Bitr. tävlingsledare
076-8071133
berndt.tenlid(at)gmail.com

Almanackan

Göran Unemyr
Almanackan Förr o Nu
070-7322090
goran@unemyr.se

Bildgruppen

Bengt Erikson
Bildgruppen
076-846 20 01
bengt.erikson55(at)gmail.com

Bildbedömn.

Bo Grennhag
0707-883606
bo.grennhag(at)gmail.com

Pressansvarig

Monica Engstrand
0730-984507
monicaengstrand(at)hotmail.com 

Webmaster

Dick Wåhlin
0708-216602
info(at)dickwahlin.se

Studio o Lokal

Peder Larsson
v. Ordf.
0706-026687
pederlarsson(at)telia.com