Startade 1952

Bankeryds Fotoklubb hade sitt första konstituerande sammanträde tosdagen den 6 mars 1952 på Romedahls Konditori i Bankeryd.

Sammanträdet öppnades av Carl-Gustav Öhman och Finn Jensen m fl. Vid mötet anslöt sig 14 medlemmar. Medlemsavgiften var 10:- per år och skulle erläggas halvårsvis med 5:-.

Redan vid första mötet efterfrågades instruktion i fotografering. Finns Jensen lovade att ge en orientering vid nästa möte. Beslutades att kalla till möte medelst affischering.

I styrelsen valdes Finn Jensen till ordförande, Lars-Åke Lindberg blev kassör och Nils Andersson utsågs till sekreterare.  Lars-Ove Andersson och Allan Holst blev revisorer. Den 26 mars 1952 invaldes i styrelsen även Carl-Gustav Öhman och Hasse Isaksson.

Kuriosa

Från klubbens första år kan vi från protokollen känna igen ord som komposition, fotoutflykt, fältskjutning, motto, fototävling, bildkritik, poäng, månadens bild, prisutdelning och fotoutställning mm. Sådant som är lika aktuellt 2014.

Det skrevs in i stadgarna att tilltalsordet du ska användas bland klubbens medlemmar.

Klubbens historik, som presenteras nedan, har sammanställts av Gunnar Berglund, som invaldes i klubben den 5 december 1961.

 

Klubbens dokument förvaras på Folkrörelsearkivet

Efter beslut av styrelsen har Fotoklubbens dokument 
deponerats hos Jönköpings läns folkrörelsearkiv.
Omfattning ca 50 år från starten 1952.
Inlämningsnummer 2015/94. Se BFK.pdf ovan.
Inlämnat den 25/3 2015 av Leif Arvidsson.

Folkrörelsearkivet har adress Box 1029, 551 11 Jönköping.
Besöksadress Slottsgatan 6-8, Jönköping.
Tel: 036-102760.
e-post: info@jfa.f.se.
www:jfa.nu.
 

Ytterligare en omgång dokument har deponerats hos
Jönköpings läns folkrörelsearkiv.
Inlämningsnummer 2015/143. Se B-ryds fotoklubb.pdf ovan.
Inlämnat den 21/5 2015 av Leif Arvidsson.

Foto från en Fältskjutning i slutet av 1960-talet

Främre raden: I mitten Tommy Engström med kameran, därefter Arne Gustafsson och till höger om honom Erik Blomqvist.
Andra raden från vänster: Gunnar Berglund, Ingemar Wetterbrandt med pipan, Cornelia Gustufsson med lillebror Tobias i knät, snett bakom med långt hår Inga-Lill Gustafsson
Tredje raden från vänster: Seipl, tittar fram bakom damen är Olle Nääs, längst till höger klubbens dåvarande ordförande Stenberg
Fjärde raden: Krister Kristensson och Gunnar Roos

Tack för alla bidrag hitills om någon kan indentifierara övriga personer på den här bilden skriv in vem det är och var i bilden i kommentarsfältet här nedanför

50-årsjubileum 2002

Fotohistoria i SVT Play