Cenneth Wedin

Jag heter Cenneth Wedin och gillar kameror som hobby och att fotografera. Redan i ungdomsåren var kameran med för att dokumentera. En bild säger ju mer än tusen ord, men också glädjen att få uttrycka sig i både ord och bild som nu också har lett till boken ”Som skuggor i krigen”. 

Främst söker jag motiv i landskap, stad och människor, men även äldre bilar lockar!
Jag är sedan flera år tillbaka medlem och aktiv i Bankeryds Fotoklubb.