Mars 2022 - digitalt
Jury:                         Motto: Fritt   

Maj 2022 - digitalt         
Jury:                Motto: Mänskliga spår/avtryck    


 

 


 

September 2022 - digitalt 
Jury:                        Motto: Vattenspegling