Fältskjutning våren 2018


 

Vinnare Fältskjutning  våren 2018 - digitalt
Jury:          Redovisning: November.

Resultat Fältskjutning, färg:

1. 
2. 
3. 

Resultat Fältskjutning, svv:

1. 
2. 
3. 
 Motto: FrittMotto: FrittMotto: Motto:Motto: Motto: 

Vinnare Fältskjutning våren 2018 - bästa motto
Jury:      Redovisning: November.

Motto: FrittMotto: Fritt

Motto: Motto: 


Motto: 
Motto:

Fältskjutning påsikt  hösten 2018


 

Vinnare Fältskjutning september 2018 - färg 
Vinnare:          Redovisning: Januari 2019Motto: 


Motto:  Motto: 

Vinnare bästa motto hösten 2018 - färgMotto: Motto: Motto: 

Vinnare Fältskjutning hösten 2018 - svv 
Vinnare:      Redovisning: Januari 2019Motto: Motto:Motto: 

Vinnare bästa motto 2017 - svvMotto: Motto: Motto: Fritt