Styrelsen har fastställt en Ersättningspolicy för olika typer av verksamheter i klubbens regi, se bifogad fil: