Interna tävlingar

Månadens Bild
Tolv olika deltävlingar, som utmanar
oss i att träna och tänka bild. 


Fältskjutning
Gemensam resa till plats där vi ska
fånga tre olika motton. I maj gäller
det digitala bilder och i september påsiktsbilder.


Nytt vandringspris

Fältskjutning svartvitt digitalt.
Konstnär Alf Ekberg, Klippan 1945 - 2016


Årets Fotograf
Vandringspris som tilldelas den fotograf som får 
flest poäng i årets månadstävlingar sammanlagt.
Instiftat av Margit Berglund med döttrar till Gunnar Berglunds minne. Presenteras i januari.

Årets bild
Utses av extern jury och presenteras i februari.

Externa tävlingar

Storfoto
Startades 1972 av Värnamo FK. Följande klubbar ingår: Värnamo FK, Skillingaryds FK, Huskvarna FK, FK SAAB, Mullsjö FK och Bankeryds FK.
Historik mm hittar du här:
http://varnamofotoklubb.se/t%C3%A4vlingar/storfoto.html

Arrangör 2019: Värnamo FK
Arrangör 2018: Bankeryds FK
Arrangör 2017: SAAB FK
Arrangör 2016: Huskvarna FK
Arrangör 2015: Skillingaryds FK
Arrangör 2014: Bankeryds FK

VSF - Västra Sveriges fotoklubbar - Västsvenska Fotoexpon
Västsvenska Fotoexpon. Inlämning vid klubbmötet i oktober. 
Läs mer www.vastrasverigesfotoklubbar.se/

RIFO - Riksförbundet Svensk Fotografi 
RIFO - Riksfotoutställningen. Inlämning i slutet av januari.
Läs mer www.rsf-fotoklubbar.org/

RTF - RiksTemaFoto
Arrangeras av Skara FK. Digitala bilder, tre deltävlingar.
Läs mer http://www.skarafotoklubb.se

Övrigt

Årsboken
Flera av klubbens medlemmar har under
åren fått bilder publicerade i Riksförbundets
Årsbok.
Läs mer om årsboken på

www.rsf-fotoklubbar.org
Inlämning i slutet av april månad.