Tävlingsresultat 2021

Redovisas månadsvis ovan för respektive klass
    

Jan Fältskjutning hösten Sept Digital färg och svv
Febr Årets Bild Okt Påsikt färg och svv
Mars Digital färg och svv Nov Fältskjutning våren
April Påsikt färg och svv Dec Påsikt färg och svv
Maj Digital färg och svv